Heja Ephone

Ephone´s VD Bo Wigstrand tänker kämpa för att slippa ge ut personuppgifter som APB vill ha ut. Vi har anlitat ett juridiskt ombud som hjälper oss att titta på det. Man har gjort bedömningen att bevisningen inte räcker för att lämna ut uppgifterna, säger han till Computer Sweden. Bra! Nu får vi hoppas att fler operatörer sällar sig till denna sida, dvs står på kundernas sida när det gäller utlämning av personuppgifter. Då kanske politikerna vaknar upp och inser att IPRED inte är en bra lösning på fildelningsproblematiken. Man ska inte ge en bransch polisiära befogenheter. Nu står hoppet till […]