Är namnet egentligen problemet?

I delar av staten Israel är inte det största problemet med den annalkande pandemin det faktum att människor dör som flugor, att världshandeln riskerar stanna upp, att gränser stängs, att paniken sprider sig, att muterade virus är ett hot mot mänskligheten, att framtiden för en massa människor är beroende på huruvida deras ledare har en bra beredskap, att det finns tillräckligt med botemedel, att människor har alternativ, att orsaken i mångt och mycket handlar om fattigdom, om möjlighet att få kunskap, att världens befolkning är en del av kretsloppet och lika försvarslösa för naturens krafter som rö för vinden… Nej. […]