Jag skulle gärna vilja ha någon sorts förklaring till varför Sverige behöver sälja flygövervakningssystem till just Libyen.

Ska vi som i årtionden fnyst åt andra länder som inte fattat vad demokrati, kvinnors rättigheter, barnens rättigheter mm är. Som slagit oss på bröstet och sagt att vi är samvetet, den kloka röst i världen som har rätt så bra inställning till det där med frihet och demokrati. Ska vi “de svagas” beskyddare befinna oss i den märkliga situationen att vi säljer system till diktaturens kreaturer för att de enklare ska kunna förfölja sina medborgare? De medborgare som av rädsla för sina liv, för sin framtid, för sina barns skull försöker fly från det ruttna samhälle de befinner sig i. Som är beredda att slita upp sina rötter för att få en dräglig tillvaro i en annan stat som inte förföljer sina medborgare på grund av ras, religion eller politisk åskådning. Ska vi verkligen sälja system som gör det enklare för avskum som Kadaffi att förfölja sina underståtar?

Ska verkligen Sverige syssla med sådant?

Är vi så låga? Har vi sjunkit så jävla lågt på paraskens skala så att vi är beredda att sälja ut vår själ? Vårt anseende som frihetens förkämpar? Vårt anseende som de svaga ländernas röst? Ska vi verkligen tillåta att ett vidrigt system som pinpointar folk som försöker fly från misär, förtryck, fattigdom säljs från Sverige! Till odemokratiska länder! Till stater där det inte är medborgarna som står för beställningen. Man behöver inte vara ett ljushuvud för att inse att de som flyr från Libyen är de som vill ha detta system. Det är de som är förbannade på att folk som flyr från Libyen som vill ha detta fina system. Kadaffi!

Jag fattar inte! Diktaturer ställer inte upp på våra demokratiska värderingar. Det är därför VI kallar dem diktaturer.

Om Kadaffi ska få köpa detta varför inte låta till exempel Kina, Eritrea, Nordkorea mfl göra detsamma?

Jag skulle vilja ha förklarat av vår demokratiskt tillsatte  statsminister Reinfeldt varför det är OK att sälja teknik som kan terrorisera den egna befolkningen till en stat vars ledare inte är demokratiskt tillsatt? Varför kan vi då inte börja sälja kärnkraftsteknik till Iran? Varför får inte Eritrea köpa samma system? Det landet gillar inte heller att deras medborgare tar sig ut ur landet.  Och eftersom det enligt Khadaffi i youtube-filmen här inte finns flyktingar i Afrika så behöver man inte vara orolig för att tubba på asylrätten. ( Jag har bett en kollega kolla om översättningen är adekvat vilket den alltså är – sen kan man tolka det lite hur man vill och jag tolkar den som fan läser bibeln vilket jag anser att vi alla ska göra så länge det är en diktator som talar om asylrätt.)

Dessutom har den där jävla Kadaffi inte något mandat att föra talan å ca 1 miljards människors vägnar. Afrika består av fler stater än Libyen!

Trots att det enligt artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna alla har “rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse“, ska vi alltså landet Sverige hjälpa en diktator att bryta mot mänskliga rättigheter!

Säg att du inte kräks av handelsministerns jävla taffliga lögn i teve:

Kan man kombinera det att man blir bättre på mänskliga rättigheter tillsammans med bra övervakningssystem så ser inte jag att det är ett hinder…

Handelsministerns förklaring är så inihelvete ologisk och så urbota jävla dumt så att hon borde straffexporteras till ett land som till exempel Libyen och vara bosatt där, helst i någon flyktingförläggning och förklara för alla stackars satar att “Sverige är på ett sätt med och hjälper till med demokratiseringsprocessen och att det är just tack vara de övervakningssystem Libyen använder som det går framåt…

Jävla idiot!

Sen skulle jag personligen vilja ha tag på det första puckot som som överhuvudtaget sattes sig ned och tänkte “Heeeuy…vi kan väl sälja våra övervakningssystem till länder som verkligen behöver övervaka sina medborgare”

Scaber säger FYFAN! Mikael säger Stoppa övervakningsexporten till diktaturer!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

One Reply to “Näringsförbud åt handelsminsistern!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *