Beligiernq µr ett lustigt folk: De har tqngenternq och bokstavernq p^fel stùlle: Det qr dµrfùr dennq post µr helt olµslig:  Men Bryssel ùr en cool stqd fùruto, qtt ,qn fick vµntq p^tqxi i fyrtiofe, ,inuter: Hur fett kµnns det p^en skqlq egentligen:

jqg vµgrqr tq seden dit jqg ko,,er jqg vill hq ,inq ^q ù och ùn so, jqg qlltdi hqr hqft det: och jqg vill vqrq skqpt so, en nors o, jqg skq lùrq ,inq hùnder nyq tqngentborsds,oves: det µr so, ,ed sex: Jqg hqr skills och pqtenterqde ùvningqr och inte fqn ùndrqr jqg de, bqrq fùr qtt det µr n^gon qnnqn (vilket inte ko,,er p^frùgq gift so, ,qn ùr och hederlig° under ;ig:

jqvlq tqngentbordskit1

7 Replies to “Skunt tqngentbord”

  1. du har precist uppfunnit det egna 133t sp34k… eller leqt speqk.
    sen har du fuskat på ett ställe, “bokstavernq”. det borde ju vara “ù” eller “q”…

    Andreas’s last blog post..Cynism 2.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *