Jaghatartextersomskavarasådärkonstnärligaochsvåra
somgörattmanfattaringetvadärdetförkonstmeddetdet
ärbarakonstigtochnärblevdetnågotatthängaijulgranen
detfinnsenanledningtillvarförviharpunktermellanrum
ochkommateckenDetsägsattenbrahistoriakanberättas
påettdasspappersrullemenvissttjenalenasägerjagbara
attordenärviktigareattformenintespelarnågonroll
därförgörnusugbloggenettexperimentdärvivillvetaom
detärformansomärviktigellerinnehålletKlockanärsexpå
morgonenochjagsittermedenkoppmicradjävlakaffefrån
igårihandenochkollarutöverettmorgontröttsöder
lillemansitterbredvidochlekermedsinaleksakerjag
haringetattberättajustnuannatänattvindlingarnai
hjärnanundernattenmåstehaväntsutochinjaghittar
inteordenellerideernamendetharjualdrighindratmig
förråhnejskadetbliensådandagdåmindatorvägrar
användasigavkommatecknenpunkternaellermellan
slagenshitjagskulleintedissatdenigårdenverkarfort
farandevarasurdengilladeinteattkalldödasmedelst
roundkickjagbersåmycketomursäktochåterkommer
senarenärjagärisamklangmedvissateckenpåburken
tillsdesssoftaochärdetenkäftsomorkarläsadettasåär
niantingengalnaharingetlivellersitterinnemedbra
mycketmertålamodänjaghar
NedanföljerallapunkterkommateckenutropsteckenochmellanrumVarsågodaochpetaindemdärni finnerattdeskavara
. , ., . ,. ,! ., . ,.,.,. .,.,., .,.,.,., ! !…. !.,,,, ,,,, ! ?,,,?…..,,,,,. , ,., ! , !… ?!,, ,., ,. .,., ,., .

5 Replies to “Punkt mellan rum och komma tecken”

  1. att du orkade skriva!
    mina fingrar lägger iaf till mellanslag (och en del punkter och så) utan att jag hinner tänka. satt du och klippte bort alla i efterhand?
    🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *