Osynliga synonymer

Med tanke på att undertecknads approach till bloggandet i allmänhet är av karaktären lista upp skitsaker och till livet i synnerhet leta upp skitsaker att lista upp så är denna lilla pamflett en uppgörelse med det förväntade av de väntandens förutfattade förväntningar. Tillika bör det kanske tilläggas att en annan har sig själv att skylla emedan undertecknad inte gjort allt det erforderliga för att bryta sig ur den av allmänheten väl kända fjättrande bojaktiga tillvaro som sugbloggandet som koncept och bärande metod utgör. Delar av bloggvärlden läser nu “bla bla blaaaa och vänta lite…visst är det mer bla blahh där?” […]