Från Gromk till Ötzi…

Fan va surt att ha knatat över i princip hela Alperna. Över berg och djupa dalar. Sagt “Fuck you, jag behöver inte dig! Jag fixar min egen mammut” till klanledaren, haft för avsikt att grunda ett nytt coolt gäng på andra sidan berget. Givetvis med andra snyggare honor från andra grupper. Med lite flyt kanske man kunde styra upp en inte fullt lika behårad som de ens egen flock. Hon med mustaschen fick honom alltid att misstänka att evolutionen ännu inte hade kommit igång. Så måste han ha tänkt. Vägt för- och nackdelar emot varandra. Men vad han inte hade […]