Att man skulle få ynnesten att citera Madonna och leva för att få se Obama bli president…

5 Replies to “Live to tell”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *