Vilken superkraft…

…skulle du välja om du fick bara en. En! Man kan alltså inte välja att vara Superman utan måste välja en av hans krafter. Så inga tricks inte! Med tanke på att det rasar utmaningar till höger och vänster om en och att man inte kan smyga ut på bloggsidan av Internet utan att snava över dem så tänkte undertecknad slunga iväg en egen här. Så för att dra mitt strau till el stacko och göra livet surt för alla som skickat iväg utmaningar efter mig skickar jag nu en fatw…jag menar ju en utmaning efter er. En som räknas. […]