Bla bla bla…

bla bla bla bla…data is important…bla bla bla…improvement is essential … bla bla bla bla…research distance … bla bla bla bla… networking… bla bla bla…virtual community… bla bla bla adress global dimensions… bla bla in europe in africa in… bla bla bla… …zzzzzz… *snark* – Pst Steffe! – Gagdrr… låmejavainnanduåkepåenprop..zzzz… – Va fan du kan inte snarka här i EU! Ok att du slaggar men sluta snarka. Vi representerar ju! – Snarkade jag? – Att du gjorde. En mellanstatlig fientlig snarkning. – Soft! Då kanske Bildt får jobba för degen… Fuck! En del tal och presentationer borde aldrig någonsin dras. […]