Beligiernq µr ett lustigt folk: De har tqngenternq och bokstavernq p^fel stùlle: Det qr dµrfùr dennq post µr helt olµslig:  Men Bryssel ùr en cool stqd fùruto, qtt ,qn fick vµntq p^tqxi i fyrtiofe, ,inuter: Hur fett kµnns det p^en skqlq egentligen:

jqg vµgrqr tq seden dit jqg ko,,er jqg vill hq ,inq ^q ù och ùn so, jqg qlltdi hqr hqft det: och jqg vill vqrq skqpt so, en nors o, jqg skq lùrq ,inq hùnder nyq tqngentborsds,oves: det µr so, ,ed sex: Jqg hqr skills och pqtenterqde ùvningqr och inte fqn ùndrqr jqg de, bqrq fùr qtt det µr n^gon qnnqn (vilket inte ko,,er p^frùgq gift so, ,qn ùr och hederlig° under ;ig:

jqvlq tqngentbordskit1

7 Replies to “Skunt tqngentbord”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *