…klockan 22.00 på kvällen och skrämma skiten ur mig o frugan då vi har vår veckoliga nagelbandsbitarmys framför konstapel Barnaby och morden i Midsomer…

6 Replies to “Hur kan man dela ut reklam…”

  1. Reklam är Hin Håles påfund. Aldrig kan en redlig undersåte slippa från dess slemma budskap. Det är en konspiration!

    Yttermera visso; Torde icke Midsomer vara avfolkat vid detta lag då hälfen av borgarna äro tagna av daga orch resterande hälften inneboende å Her Majesty’s Prison Service?

  2. Erika det gör ju inte det. Speciellt tydligt är det när man skrivit med stora glödande bokstäver “Ingen reklam era jävla lallare” på dörren…

    Eugéne de Beauharnais ack ja! jag kan inte annat än medhålla på alla punkter.

    Midsomer verka om inte annat vara en stor väldigt stor by…med en inflyttningstakt som gör det möjligt att begå brott var tredje dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *