Bygglov

Håll i er nu för det här är så dumt så att man baxnar. Ett fastighetsbolag vars affärsidé är: att förvärva fastigheter som behöver renoveras och med vakanser. Därefter renovera och förädla dessa samt anpassa dom till befintliga och nya hyresgäster. och dessutom har detta som ett uttalat mål Vårt mål är också att skapa byggrätter för att framledes utbygga och bebygga dessa för att skapa en optimal fastighetsportfölj. Detta bolag köper upp Sätra Centrum för att “rejält rusta upp och snygga till det” . Gudarna ska veta att sätra behöver en hård makeover. En del gudar och hårda sugblogoholicer™ […]