Vid hur många till fällen har man sovit på svenska lektionen om man skriver samman satta ord sär skrivet? Vid minst ett till fälle i alla fall. Har man inte kollat på de andra vid hand upp räckningen? Om man nu är o säker på hur saker stavas kan man väl slå upp det i upp slags verk? Det skulle under tecknad göra. Sedan måste man låta människor ha sina underlig heter för sig. För vad ger det om alla vore lika dana?

Ett rätt så trist sam hälle.

Till ägnat Red Mosquito 😉

5 Replies to “Det här med sär skrivning”

  1. frollenkor rekt. det är bara ons dag idag 😉

    Nini el ler hur?

    Redmosquito duckar vigt undan från vig vattnet och blundar för kors tecknet.

    Ingen ting biter på under tecknad. Man är väl för säkrad för på hopp av dessa former

    😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *