Nu är inte jag en fena på att läsa balansräkningar men, enligt fröken Anitra Steen och hennes jävla monopol undersökning på systemets hemsida – vem har knackat ihop den? är ett av argumenten att systemet drivs utan vinstintresse och att det skulle vara en anledning till att behålla monopolet (varför sålde ni i så fall ut telia och blåste folk på miljader?)

Förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 330 miljoner kronor. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet i moderbolaget och koncernen. Vinstutdelningen anses även försvarlig utifrån moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt samt förenligt med ägarens krav och förväntningar.

från deras Bokslutskommuniké 2006.

Vänta stoppa tåget? Hur kan systemet dela ut 330 mille i vinst om det drivs utan vinstintresse? Ägaren, dvs staten, dvs Anitras man (- inte så konstigt att hon fick tjockt med miljoner i avgpension, vi snackar bukpolitik) verkar ha förväntningar på att systemet ska dela ut vinster – fast de drivs utan vinstintresse…

…Sverige är härligt…

4 Replies to “Systemets ICKE vinster”

  1. EXAKT! Varför bommar dom igen systemholkarna i södra Sverige…kan det bero på att trakten arbetslösa Kamprad wannabees kör PET-konvojer från Tyskland med Gorbatjef Wodká men om det inte finns ett vinstintresse så spelar det väl ingen roll?

  2. argaste spiken på kistan eller vad det heter. Precis om de INTE ska göra vinst så ska de väl kunna driva bolag även om inte käft kommer och handlar.

    kapten napalm det är nuder och hans gossar som ska använda det. Staten äger ALLA aktier i bolaget.

    el_pedro inte så konstigt att GP look-a-liken reinfeldt, tassat på tårna de sista årern. Varför jiddra med GP när de kör vår politik?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *